KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

KALİTE, ÇEVRE,  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

      YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

EKON İmalat Mühendislik Anonim Şirketi olarak;

 • Komple Endüstriyel Tesisler,
 • Altyapı İnşaat İşleri,
 • Üstyapı İnşaat İşleri,
 • Mekanik İmalat İşleri,

konularında anahtar teslimi hizmet sunan bir kuruluştur.

Kuruluşumuz, insancıl, nitelikli ve konusunda uzman iş gücü ile ISO 9001, ISO 45001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemlerine uygun olarak ve etik değerlerine koşulsuz bağımlı kalarak,  kaliteli hizmet sunmayı değişmez bir şirket politikası olarak sürdürmektedir.

Çalışma anlayışımız;

 • Şirketimizin Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile kural ve standartlarını, yürürlükteki kanun, mevzuat, yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uygun veya daha tedbirli şekilde uygulamak,
 • Müşteri beklentilerine ve diğer gerekliliklere sözleşmesel ve hukuki sorumlulukları doğrultusunda eksiksiz ve hatasız olarak cevap vermek, müşterileri ile sürdürülebilir ve güvene dayalı ilişkiler kurmak,
 • Süreç yönetimi yaklaşımı ile birbiri ile ilişkili tüm yönetsel, destek ve operasyonel faaliyetlerini bir disiplin ve uyum içerisinde yürüterek sistemin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini sağlamak,
 • Çalışma ortamlarımızdaki her çeşit tehlikenin; çalışanlara veya ilgili paydaşlara, tesise veya çevreye zarar vermeyecek şekilde yok edilmesi için çabalamak, çevre kirliliğini önlemek, çevrenin korunmasını sağlamak ve bunları gerçekleştirirken mümkün olan en modern teknoloji, teçhizat ve yöntemleri kullanmak,
 • Acil durumlara hazırlıklı olmak, tehlikeleri kaynağında önleyerek riskleri azaltmak ve sıfır kaza ilkesiyle; sağlık bozulmalarının veya yaralanmaların önlenmesi için çaba göstermek,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, sürekli öğrenerek ve bilgiyi paylaşarak müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve ürün kalitesini sürekli arttırmak,
 • Liderlik yaklaşımı ile çalışanların eğitim ihtiyaçlarına öncelik vererek performanslarını arttırmak, bilinçlenmelerini sağlamak, çalışan ve çalışan temsilcilerinin görüşlerini almak ve katılımlarını sağlayarak yönetim sistemlerinin etkenliğini ve etkinliğini artırmak, 
 • Hizmet alınan alt yüklenici ve tedarikçilerimizin kanunun öngördüğü, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine ve EKON İmalat Mühendislik A.Ş.’nin Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri ilkelerine uymalarını sağlamak,
 • İç ve dış tetkikler, kazanılmış dersler, risk ve fırsat değerlendirmeleri, düzeltici faaliyet önerileri ve müşteri geri bildirimleri ile çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansının ve ürün, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Belirtilen bu politika ve esaslar üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanların ortak önceliği ve sorumluluğundadır.

Erdem SALICI – Genel Müdür                                                                                                Rev. Tar : 12.01.2021